За постоянното поддържане на стандарта на качество, Гео Сис търси хора, които работят добре в екип и имат самоинициативата да взимат важни решения, както и безкомпромисното желание да развиват собствените си знания и да трупат опит. Ние вярваме, че хората, които търсят развитие, са тези, които вече ...