Easy Cruises Ltd е MLC 2006 г. и ISO 9001 сертифицирана компания, специализирана за извършване на посредническа дейност по наемане на морски специалисти. Фирмата е еднолична собственост и се управлява от Easy Consult Ltd. - един от лидерите в сферата на човешките ресурси на българския пазар. Поддърж...