Отвъд популярните обещания за динамичен екип, атрактивно възнаграждение и широк пакет допълнителни придобивки, каквито със сигурност имаме, за нас е по-важно как нашите колеги виждат и оценяват преживяването си в А1 България. Затова даваме думата на тях: