„Димитров, Петров и Ко.” е адвокатско дружество със седалище в гр. София, България. От основаването си през 1997 г. кантората продължава да задълбочава специализацията си в областта на търговското право, правото на информационните и комуникационни технологии, правото на интелектуална собственост, не...