Финтрейд Файнанс АД е небанкова финансова институция, лицензирана от БНБ и специлиализирана в областта на микрокредитирането.

Нашата мисия е осигуряване на лесен достъп до финансиране за оборотни средства за микро, малки и средни търговски предприятия.