SUNOTEC е иновативен международен холдинг, развиващ дейност в областта на възобновяемите източници на енергия и изграждане на фотоволтаични паркове. Компанията е утвърден пазарен лидер, с над 400 успешно реализирани проекта и инсталирана обща мощност повече от 6.3 GWp. SUNOTEC оперира на четири конт...