"ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив" ЕООД е лицензирано консултантско дружество за управление на големи инвестиционни проекти.   Фирмата е специализирана в извършване на комплексни консултантски услуги по време на цялостното планиране, координацията и контрола на всички фази и етапи на инвес...