Чрез временен и постоянен персонал ние подкрепяме пътуването на компаниите: от намирането на кандидати, администрирането им до управлението и развитието на хората. Имаме глобална перспектива и задълбочени познания за пазара на труда в различни индустрии и държави Използваме нашия експертен опит, на...