SDI непрекъснато разширява своята офис мрежа. За нашите офиси търсим позитивни и мотивирани хора, като не е необходимо те да притежават опит в застраховането или специално образование.  SDI осигурява безплатно фирмено обучение, добри условия на работа и професионално развитие. Станете част от най-го...