ЗОРА е верига магазини за електродомакинска и аудио-визуална техника, която не просто дава на хората достъп до технологиите. Амбицията й е на базата на натрупания 27-годишен опит и устойчив бизнес да доставя на клиентите си пълноценни изживявания. През 2016 г. започна с промяна в корпоративната иден...