dm drogeriemarkt е международно експандираща търговска компания. За нас работят повече от 71 620 служители в над 3 945 филиала в Германия, Австрия и клоновете в Централна и Източна Европа и принадлежим към най-добрите работодатели в Европа. В „дм България“ работят над 1 000 служителя: в нашите 103 м...