От създаването си, БУЛЛТЕК ООД инвестира в нови производствени мощности, технологични модернизации и повишаване на квалификацията на персонала.Това дава възможност на компанията да предложи работа и кариерно развитие на млади специалисти:Индустриални инженери, Процесни инженери, Инженери Качество, Е...