Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД свързва настоящето и бъдещето на своите клиенти, като им дава възможност както да натрупват средства в своите активни години, така и да разчитат на капитал във времето след пенсиониране, с който да реализират важните за тях неща в живота.   Вече 25 годи...