Tide Platform Bulgaria

Interviews and articles

Privacy policy
Privacy policy of Tide Platform Bulgaria

All applications will be processed according to LPDP. By voluntarily submitting your application documents to the announced position, you express your consent, your personal data can be stored, processed and used for the recruitment process regarding the above mentioned position by Tide Platform Ltd - Bulgaria branch.

Всички кандидатури ще бъдат обработвани според ЗЗЛД. Изпращайки доброволно Вашите документи за кандидатстване по обявената позиция Вие давате изрично съгласие Вашите лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и използвани за целите по подбор на персонал в Тайд Платформ Ел Ти Ди - клон България.