EOS MATRIX EOOD

Privacy policy
Privacy policy of EOS MATRIX EOOD

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си „ЕОС Матрикс“ ЕООД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от „ЕОС Матрикс“ ЕООД единствено с цел извършване на кампанията за подбор на служители. Ако не предоставите личните си данни, „ЕОС Матрикс“ ЕООД няма да може да разгледа Вашата кандидатура за обявената позиция. Имате право на достъп, корекция и заличаване на личните данни, които „ЕОС Матрикс“ ЕООД обработва за Вас. За упражняване на тези права или за повече информация относно начина, по който „ЕОС Матиркс“ ЕООД обработва Вашите лични данни, можете да се свържете с нас или да посетите сайта ни https://bg.eos-solutions.com/privacy-policy.html.
Компетентен надзорен орган за спазването на приложимото право относно защитата на личните данни в Република България е Комисия за защита на личните данни.
Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.
Цялостна информация за политиката ни за поверителност можете да намерите интернет страницата на Компанията: https://bg.eos-solutions.com/privacy-policy.html