АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД

Alerts for the new job ads published by АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД

Benefits

 • check_box Безплатни напитки в офиса
 • check_box Годишни бонуси
 • check_box Тиймбилдинги и паритита
 • check_box Безплатен паркинг за служители
 • check_box Ваучер за храна
 • check_box Преференциални цени за зареждане на гориво
АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД
АИТ Интернешънъл Транспорт е водеща компания в сухопътния международен транспорт и една от най-големите транспортни фирми у нас. Предлагаме международен транспорт за всички страни от Европейския съюз и Турция.

In Bulgaria

 • people_alt 620 employees
 • location_on Пловдив, София

Worldwide

 • calendar_today Founded 1995
 • people_alt 570 employees
 • location_on Испания, Вилафранка дел Пенедес

About the Company

Video

Contacts

АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД
EIK: 160072521
phone 032 636 636

Пловдив
location_on гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 28А
map view on map

Privacy policy
Privacy policy of АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД

,,AИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ” ЕООД
ЕИК: 160072521,седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, етаж 3, офис 1, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев № 28А

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ

Тази декларация за защита на личните данни и поверителността на кандидатите за работа съдържа Вашите права във връзка с информацията за Вас, която обработваме, както и стъпките, които предприемаме, за да защитим личната Ви информация.

„АИТ Интернешънъл Транспорт“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4006, бул. "Източен" No 48, ет. 3, офис 1 („компанията“, „ние“или „нас“).
Компанията предоставя услуги и дейности предимно в областтна на международния автомобилен транспорт („Нашите дейности").


1. Лична информация, която събира и използва компанията
Личната информация, която обикновено събира Компанията, включва:

• Вашето име, дата и място на раждане, данни за контакт и квалификации , и всякаква друга информация, която сте посочили в автобиография си;
• Данните за потребителския Ви профил, в случай, че влезете в портала чрез LinkedIn или друг профил в социалните медии;
• Информация, предоставена от Вас при коренспонденцията ни с нас;
• Ние може също така да събираме информация за Вашите посещения на нашия уебсайт/портал, включително (но не само) Вашият IP (интернет протокол) адрес, браузър, времеви маркер, местоположение, данни за трафик в страната, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни данни и ресурсите, до които имате достъп. Тази информация ще направи посещението Ви на нашия уеб сайт / портал по-лесно в бъдеще;
• Снимки и видеоклипове от Вашето посещение при нас, включително на обучения (ще имате възможност по време на обучения да помолите да не бъдете заснети или фотографирани);
• В определени случаи, разрешени от закона, може да събираме и чувствителна лична информация, като подробности за Ваши увреждания на здравето, за да можем да направим подобрения за вас на работното място и др.

2. Защо използваме личната Ви информация?
Компанията събира и обработва лична информация:
• За да извърши подбор на кандидатите за съответната позиция;
• С Вашето съгласие може да използваме данните Ви за директен маркетинг (например чрез електронна поща, съобщения или телефон);

3. Какво казва законът за това?
Ние обработваме Вашата информация, когато имаме правно основание за това.
Когато работите с или чрез АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД, обработката на лични данни ще бъде правена на основанията посочени като позволени в приложимия закон и само за целите, за които информацията е събрана. Ние ще обработваме Вашата лична информация само въз основа на информираността и съгласието Ви.


4. Колко дълго запазваме Вашата лична информация?
С подписването на настоящата декларация Вие се информирате и се съгласявате „АИТ Интернешънъл Транспорт“ ЕООД да съхранява личната Ви информация за период до 3 години, считано от дата на регистрацията Ви.

С подписването на настощата декларация Ви информираме, респкетивно – Вие давате съгласието си да пазим Ваши лични данни, като в случай, че станете наши работници/служители, Компанията ще трябва да съхранява личната Ви информация за по-дълъг период, за да изпълни своите текущи законови и договорни задължения, както следва:
• за данъци, трудови договори, финансова информация (включително данни за заплати, данни за здравно и социално осигуряване, и др.) и друга лична информация за 50 години;
• болнични листове (на хартия) - в продължение на 3 години;
• графици за работа – най-малко 3 години.
Ние запазваме чувствителни лични данни за не повече от разумно необходимото време.

5. Какви са Вашите права?
• Право на достъп и получаване на копие от Вашата лична информация.
Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някои от Вашите лични данни. В такъв случай имате право на достъп до част от Вашата лична информация (чрез Портала) и до определена информация за това как тя се обработва. В някои случаи можете да ни помолите да Ви предоставим електронно копие на Вашата информация.
• Правото да коригирате личната си информация.
В случай че установите, че информация, която сте ни предоставили и/или която съхраняваме за Вас, не е вярна, може да поискате тя да бъде актуализирана или коригирана, като при необходимост ни представите необходимите документи, доказващи нуждата от актуалзация или корекция.
• Право на забравяне/изтриване на данни
При определени обстоятелства имате право да поискате да ограничим обработката на личните Ви данни и/или те (респ. част от тях) да бъдат изтрити. Може да направите такова искане по всяко време, като ние ще преценим дали искането Ви трябва да бъде изпълнено, като това право следва да е подчинено на всички законови права или задължения, за които може да се наложи да съхраняваме данни. В случай, че не са налице заковнови пречки, искането Ви за изтриване на лична информация ще бъде извършено без неоправдано забавяне. Моля, имайте предвид, че след като данните Ви бъдат изтрити, Компанията повече няма да може да Ви предостави достъп до тях. Ако данните Ви за регистрация са изтрити и искате отново да се регистрирате в компанията, ще трябва отново да ги въведете.
• Право на възражение
Вие имате право да възразите срещу обработването на Ваши лични дани в зависимост от конкретно възникнала ситуация, основаваща се на закона и правата Ви.

Ако искате да упражнявате някое от Вашите права, моля пишете на имейл адрес: privacy@ait-trans.com.

Когато ни изпратите имейл, за да упражните правата си, Компанията може да Ви помоли да се идентифицирате, преди да предприемете действия по искането Ви.
Можете да упражнявате правата си и по предвидените в закона начини.


6. Как се отнасяме към промените в тази декларация?
Условията на тази декларация могат да се променят периодично. Ще публикуваме всякакви съществени промени в нея чрез подходящи известия, както и на уебсайта на компанията или ще се свържем с Вас.

С подписването на тази декларация, Вие потвърждавате, че сте запознати със съдържанието ѝ, както и че не възразявате „АИТ Интернешънъл транспорт“ ЕООД да съхранява и обработва Ваши лични данни по начините и приципите, описани в нея.


Екипът на „АИТ Интернешънъл Транспорт“ ЕООД