Nestle Bulgaria

Alerts for the new job ads published by Nestle Bulgaria
Nestle Bulgaria
Manufacturing, Trade, Food and Beverage
  • calendar_today Founded 1991 *
  • people_alt 975 employees *
* Number of employees and founding year are based on information from the Trade Register and NSSI. Last updated 12.2023

About the Company

Career at the company

Video

Contacts

Nestle Bulgaria
EIK: 831650349
phone 93 90 333

София
location_on София 1360
бул. "Европа" № 128,
Отдел Човешки Ресурси

map view on map

Privacy policy
Privacy policy of Nestle Bulgaria

Уведомление за обработване и защита на личните данни на кандидати за работа

Администратор на лични данни
„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, с адрес: гр. София, п.к. 1360, р-н „Люлин“, кв. „Люлин 1“, бул. „Европа“ № 128 („Нестле“, „Ние“, „Компанията“ или „Администратор“) уважава правото на защита на личните Ви данни, когато използвате нашите уебсайтове или тези на наши партньори за подбор на кандидати за работа. С това Уведомление искаме да Ви информираме за целите и основанията за обработване на Вашите лични данни, в какви срокове ги съхраняваме и как може да се свържете с Нас, ако имате въпроси.
Предоставяме Ви информацията по-долу в изпълнение на задължението ни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Какви лични данни обработваме?

Личните данни, които обработваме при подбор на кандидати за работа, са:

(1) Биографични данни – три имена, дата на раждане, образование и квалификации, трудов опит, умения;
(2) Данни за контакт - адрес, електронна поща, телефонен номер;
(3) Препоръки и обратна връзка от предходни работодатели, ако Вие сте ни предоставили такава информация и сте изразили съгласие да се свържем с тях;
(4) Данни от публични източници, включително профили в професионални мрежи (напр. LinkedIN)
(5) Снимка, ако сте предоставили такава с изпращане на документите за кандидатстване.

Молим Ви да не предоставяте чувствителни лични данни като част от кандидатурата Ви, освен ако изрично сме поискали това с цел изпълнение на законово задължение. Чувствителни лични данни са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

С каква цел обработваме личните Ви данни?

Ние обработваме личните Ви данни за целите на извършване на подбор на кандидати за обявената длъжност, както и за сключване на трудов договор, при условие че кандидатурата Ви бъде одобрена.

При изразено изрично съгласие от Ваша страна, предоставените от Вас данни могат да бъдат разглеждани за други позиции, обявени от Нестле или друго дружество от корпоративната група на Нестле.

Можем да се свържем с Вас, за да получим обратна връзка за нивото на нашите услуги и за предотвратяване на нарушения на сигурността на личните Ви данни.

На какво основание обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез изпращане на кандидатурата Ви за конкретната длъжност и/или чрез отбелязване, че сте съгласни Нестле да разглежда кандидатурата Ви във връзка с други свободни позиции.

В определени случаи можем да продължим да обработваме личните Ви данни на основание на легитимния ни интерес да се защитим в случай на предявени претенции.

За какъв период съхраняваме личните Ви данни?

Нестле ще обработва личните Ви данни за срока на процедурата по подбор и 3 (три) месеца след нейното приключване, но не повече от 6 (шест) месеца.

В случай, че срещу Нестле бъде предявена претенция, можем да продължим да обработваме само тези лични данни, които са необходими за защита на нашите легитимни интереси.

Ако сте изразили съгласие Вашата кандидатура да бъде разглеждана за други длъжности в Компанията или друго дружество от корпоративната група на Нестле, ще съхраняваме Вашите лични данни в срок до 2 (две) години от приключване на процедурата по подбор. Може да оттеглите Вашето съгласие преди изтичане на горепосочения срок, като се свържете с Нас, както е посочено по-долу.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Нестле пази поверителността на Вашите лични данни и може да ги споделя само с категориите обработващи или администратори на лични данни, посочени по-долу, които се намират в страни в или извън Европейския съюз, с които Нестле има сключен договор за обработване и защита на личните данни или е налице друго основание за споделяне (например, задължителни фирмени правила):
- Други дружества от корпоративната група на Нестле;
- Доставчици на услуги като агенции за подбор на персонал, онлайн платформата за кандидатстване за работа, чрез която сте подали кандидатурата си.

В случай, че изрично сте изразили съгласие, Вашата автобиография може да бъде предоставена на други работодатели, които участват в инициативата „Alliance for Youth”.

Какви са Вашите права?

Информираме Ви, че имате следите права, свързани с личните Ви данни:
• право да поискате достъп до или копия от личните Ви данни, които Нестле обработва;
• право да поискате информация относно източника на Вашите лични данни, ако тези лични данни не са събрани директно от Вас;
• право да поискате коригиране на всякакви неточности в личните Ви данни;
• право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни по всяко време (без това да засяга законосъобразността на обработването преди съгласието да бъде оттеглено), като изпратите имейл на: DataProtection@bg.nestle.com, ако основанието за обработване на личните данни е Вашето съгласие.
• право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити или обработването на личните Ви данни да се ограничи до конкретни допустими цели;
• право да искате преносимост на данните;
• право да правите възражения срещу обработването, ако то противоречи на даденото съгласие или по друга основателна причина съгласно приложимото законодателство;
• право да подадете жалба до съответния компетентен орган, включително Комисията за защита на личните данни на имейл - kzld@cpdp.bg - или по друг начин, посочен на уебсайта на Комисията, в случай на нарушение на някое от Вашите права;
Предоставените от Вас лични данни няма да бъдат обект на автоматизирано вземане на решения, включително на профилиране.
Вашето решение да упражните някое от тези права няма да повлияе на кандидатурата Ви.

Как може да се свържете с нас?

Вашите въпроси относно обработването и защитата на личните данни може да изпращате на следния имейл адрес DataProtection@bg.nestle.com.