СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ГОВЕДА ОТ ПОРОДИТЕ МОНБЕЛИАРД И СИМЕНТАЛ