ТЕКС ТИЙМ ЕАД

Alerts for the new job ads published by ТЕКС ТИЙМ ЕАД
ТЕКС ТИЙМ ЕАД
Textile industry,Transportation and logistics,Trade

About the Company

Career at the company

Contacts

ТЕКС ТИЙМ ЕАД
EIK: 203553677
Address: гр. Варна 9023, ЗПЗ, бивш Пивоварен завод, ет.2, офис Текс Тийм