РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП"

Alerts for the new job ads published by РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП"
РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП"
Trade,Other

Contacts

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП"
EIK: 114036744
Address: ПЛЕВЕН
ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 192

Telephone: 064801240