МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД

Alerts for the new job ads published by МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД

Interviewing and hiring process

voice_chat Remote interview option
emoji_people Remote onboarding option

Awards and Achievements

Jobs

МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД
Manpower Group® e световен лидер при новаторските решения, свързани с човешкия капитал. Тези решения включват постоянни и временни назначения; оценка и подбор на кадри; обучения; преквалификация; аутсорсинг и консултации.

In Bulgaria

  • calendar_today Since 2006 *
  • people_alt 619 employees *
  • location_on София, Пловдив, Варна, Бургас
* Number of employees and founding year are based on information from the Trade Register and NSSI. Last updated 12.2023

Worldwide

  • calendar_today Founded 1948
  • people_alt 2800 employees
  • location_on 80

About the Company

Video

Contacts

МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД
EIK: 175110216
phone +359 (02) 9426811

София
location_on ул. „Филип Кутев“ № 14, офис сграда GORA Green
София

map view on map

Пловдив
location_on ул. Сливница 6 А ет.4
Пловдив 4000

map view on map

Варна
location_on Ул. Радко Димитриев 7 ет.1
Варна 9000

map view on map

Бургас
location_on Ул. Христо Ботев 81 ет.3
Бургас 8000

map view on map

Privacy policy
Privacy policy of МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД

Съгласия на Български:
Основно съгласие:
Съгласен/а ли сте Менпауър България ООД да обработва вашите лични данни с цел: осигуряване на временна, срочна или постоянна работа и предоставяне на възможности за наемане на работа, изпращане на известия за налични работни позиции, оценка (включително и чрез автоматизирани средства) на профилите и професионалните умения за преценка на индивидуалното развитие и на кариерните планове, записване и участие в курсове за обучение и оценка;
Маркетингово съгласие:
Съгласен/а ли сте Менпауър България ООД да обработва вашите лични данни с цел промоция на маркетингови дейности и търговски съобщения, включително интерактивни съобщения, пазарни и статистически проучвания извършвани по факс, имейл, sms и mms, Viber съобщения, Viber chatbot интеракции и други съобщения;

Съгласия на Английски:
General concent:
Do you agree “Manpower Bulgaria” OOD to process your personal data for the purposes of providing temporary, fixed-term or permanent job and employment opportunities; for the purpose of sending alerts regarding available positions; for the purpose of evaluation (including by automated means) of profiles and professional skills for assessment of individual development and career plans; and for the purpose of enrollment and participation in training and assessment courses (as described in details in the Privacy Notice);
Marketing consent:
Do you agree “Manpower Bulgaria” OOD to process your personal data for the purpose of promotion of marketing activities and commercial communication, including interactive communication, market surveys and statistical studies, carried out by fax, email, sms and mms (as described in details in the Privacy Notice), Viber messages, Viber chatbot interactions and other messages;