Билла България ЕООД

Alerts for the new job ads published by Билла България ЕООД

Work environment

beach_access 20 days paid leave
watch_later Flexible work time
weekend Work from home option

Interviewing and hiring process

voice_chat Remote interview option

Benefits

 • school Безплатни обучения
 • restaurant_menu Ваучери за храна
 • schedule Гъвкаво работно време
 • groups Бонус "Препоръчан служител"
 • workspace_premium Бонус "Служител на месеца"
 • favorite Допълнително здравно осигуряване
 • mood Ментор за всеки нов служител
 • menu_book Осигурено подновяване на лична здравна книжка
 • home Финансов бонус и "Стартов пакет" за раждане на дете
Билла България ЕООД
Trade

In Bulgaria

 • calendar_today Since 1999 *
 • people_alt 5253 employees *
 • location_on цялата страна
* Number of employees and founding year are based on information from the Trade Register and NSSI. Last updated 12.2023

Worldwide

 • business Headquarters София
 • calendar_today Founded 2000

About the Company

Career at the company

Video

Contacts

Билла България ЕООД
EIK: 130007884

София
location_on 1404 София, бул. "България" 55
map view on map

Privacy policy
Privacy policy of Билла България ЕООД


Декларация за поверителност на данните

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД придава особено значение на неприкосновеността и защитата на личните данни и спазването на законите за защита на данните. Личните данни, които са ни изпратени, ще бъдат обработени по строго поверителен начин и в съответствие със законите за защита на данните, както и с Декларацията за поверителност на данните и само за целите на процеса на набиране на персонал.
Ако имате някакви въпроси или предложения относно защитата на данни, се свържете с нас на mydata@billa.bg. По отношение на въпроси, свързани с нашия процес на набиране на персонал, се свържете с нас на jobs@billa.bg.

§ 1 Администратор и обхват

Администраторът по смисъла на Общия регламент за защита на данните и други национални закони за защита на данните на държавите членки, както и други правни директиви за защита на данните, е:
БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес: гр. София 1404, бул. „България“ 55.
Имейл: mydata@billa.bg.
Уеб сайт: www.billa.bg.

§ 2 Служител по защита на данните

Външният служител по защита на данните на администратора е:
Д-р Карстен Кинаст, магистър по право, Attorneys at Law (Германия)
Имейл: mydata@billa.bg

§ 3 Какво представляват личните данни?

Лични данни са цялата информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Това включва информация като Вашето име, възраст, адрес, телефонен номер, дата на раждане, имейл адрес, IP адрес или потребителско поведение. Информация, с която ние не можем (или само с непропорционални усилия) да установим връзка с Вас, например чрез анонимизиране на информацията, не представлява лични данни. Обработването на личните данни (например събиране, извличане, използване, съхранение или прехвърляне) изисква винаги правно основание или Вашето съгласие.

§ 4 Общи въпроси за обработването на данни

a) Обхват и цел на обработването

С въвеждането на личните си данни Вие ни давате разрешение да обработваме Вашите данни за ефективно и правилно изпълнение на процеса на набиране на персонал. Може да оттеглите разрешението си по всяко време, което обаче означава, че не можем да разглеждаме повече Вашата кандидатура.
Ако сте кандидатствали за конкретна позиция, Вашите данни ще бъдат предоставени на назначаващия отдел. В случай че сте изпратили обща кандидатура, Вашите данни ще бъдат предоставени на компетентния отдел, чиито текущи свободни работни места съответстват на Вашия квалификационен профил.
Ако Вашата кандидатура не отговаря на изискванията на конкретната позиция за кандидатстване, може да се опитаме да съпоставим Вашия профил с други свързани позиции в БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД. Вашите данни за кандидатстване няма да се прехвърлят на дружества извън БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД.

b) Правно основание

Член 6, алинея 1, буква е) от GDPR служи като правно основание за обработване на данните. Обработването на посочените данни е необходимо за предоставянето на нашите услуги и по този начин служи за защита на легитимния интерес на нашето дружество.
Съгласно член 6, алинея 1, буква а) от GDPR предоставеното от субекта на данни съгласие също може да бъде правно основание. Ще Ви помолим да ни предоставите съгласието си за обработване на Вашите лични данни.
Ако сте ни предоставили следното съгласие, ние ще използваме Вашите данни, за да Ви предложим друго назначение при необходимост:
□ Предоставям съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на съпоставяне на моя профил с други свързани позиции в рамките на БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД.
Вашите лични данни ще се съхраняват в продължение на 1 (една) година. След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити, ако няма друго законово изискване за запазване на личните Ви данни. В този случай личните Ви данни ще бъдат блокирани. Може да оттеглите съгласието си по всяко време на mydata@billa.bg.

c) Изтриване на данни и срок на съхранение

В случай, че не сте бил/а избран/а за обявена от нас позиция и не сте дал/а съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на съпоставяне на Вашия профил с други свързани позиции в рамките на БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, личните Ви данни ще бъдат изтрити незабавно.
Ако сте дал/а изрично съгласие лични данни да бъдат обработвани за целите на съпоставяне на Вашия профил с други свързани позиции в рамките на БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ще изтрием Вашите лични данни не по-късно от 1 (една) година от последната дата на установяване на контакт с нас. Въпреки това Вие запазвате правото си да изискате от нас да изтрием Вашите лични данни по всяко време преди края на 1-годишния период.

§ 5 Пренос на данни към трети страни

Вашите данни не се трансферират към трети страни.

§ 6 Вашите права като субект на данни

Ако Вашите лични данни се обработват, Вие сте субект на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и следните права се отнасят за Вас:

• Съгласно член 15 от GDPR може да поискате информация за личните си данни, обработвани от нас.
По-конкретно може да получите информация за целите на обработване, категориите лични данни, категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, съществуването на правото за коригиране, изтриване, ограничаване на обработването или възражение, правото на подаване на оплакване до надзорен орган, информация за произхода на Вашите данни, ако не е събрана от нас, за прехвърлянето в трети държави или международни организации и съществуването на автоматично вземане на решения, включително профилиране и където е приложимо, съдържателна информация за използваната логика.

• Съгласно член 16 от GDPR може да изискате незабавно коригирането на неправилните данни или попълването на Вашите лични данни, съхранени при нас.

• Съгласно член 17 от GDPR може да изискате изтриването на личните Ви данни, съхранени от нас, при условие че обработването не е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация за изпълняване на правно задължение, заради причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защитаване на законови искове.

• Съгласно член 18 от GDPR може да изискате ограничаването на обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността на данните, ако обработването е незаконно, ако не се нуждаем от данните и ако отказвате да бъдат изтрити, тъй като е необходимо да установите, упражните или защитите законови искове. Също така съгласно член 18 от GDPR имате право на възражение относно обработването в съответствие с член 21 от GDPR.

• Съгласно член 20 от GDPR може да изискате личните данни, които сте ни предоставили, да бъдат получени в структуриран, общоприет и машинночетим формат или може да изискате да бъдат прехвърлени на друг отговорник.

• Съгласно член 7, алинея 3 от GDPR можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Вследствие на това на нас не ни е разрешено да продължим да обработваме данните въз основа на съгласието в бъдеще.

• Съгласно член 77 от GDPR имате право да подадете оплакване до надзорен орган. Може да се свържете с надзорния орган от обичайното Ви местопребиваване, работно място или централата на нашето дружество.

§ 7 Право на възражение

Когато обработването на Вашите лични данни се основава на легитимни интереси съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква е) от GDPR, както беше споменато по-горе, Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от GDPR, при условие че има причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация.

§ 8 Сигурност на данните и мерки за сигурност

Ние се ангажираме със защитата на Вашата неприкосновеност и с третирането на Вашите лични данни като поверителни. За да се предотврати манипулация, загуба или злоупотреба с Вашите данни, които се съхраняват при нас, ние предприемаме мащабни технически и организационни мерки, които се проверяват и адаптират редовно към технологичния процес.

Ние бихме искали да посочим, че заради структурата на интернет е възможно правилата за защита на данните и посочените по-горе мерки за сигурност да не могат да се спазват от други лица или институции, за които ние не носим отговорност.
По-конкретно нешифрованите данни (например, ако това се осъществява по имейл) могат да бъдат прочетени от трети страни. От техническа гледна точка не можем да окажем въздействие върху това. Потребителят носи отговорност за защитата на данните, предоставени от него, срещу злоупотреба, като това става чрез шифроване или по всякакъв друг начин.