Днес добрите постижения в кариерата са непременно свързани с владеенето на чужди езици. Образователен център "ЕС България" е специализиран именно в обучението на чужди езици. От 14 години предлагаме обучения на 7 езика както с обща, така и с бизнес насоченост. Разнообразните графици и нови курс...