„Мебели Виденов“ предоставя широки възможности на служителите си в професионалното им израстване. Компанията предлага динамична и предизвикателна работна среда и широк спектър професии в редица области като продажби, логистика, маркетинг и корпоративни комуникации, ИТ, финанси, строителство и експанзия и много други. От позицията си на най - голямата компания в сектора „Виденов груп“ дава възможност за обмен на опит и експертиза между различните направления в своята структура. Това помага
за професионалното развитие на служителите и превръща компанията в предпочитан, сигурен и коректен работодател с изключително ниско текучество на хора.
В стремежа да налага позицията си на желан работодател компанията развива работна среда, която привлича и развива качествените служители. В най-големите бази на „Мебели Виденов“ са изградени модерни места за хранене, оборудвани с всички необходими удобства
за служителите. Съществена част от социалната политика на компанията е подпомагането на обществени и социални каузи на местно и национално ниво.