“Металс плюс” ЕООД е с основен предмет на дейност търговия с отпадъци от черни и цветни метали.
Дейността ни е ориентирана към прякото изкупуване от населението и предприятия с последваща преработка или пряка продажба, както на български производители, така и на чуждестранни клиенти.