Агенция за недвижими имоти БАЛИНОВ ИНВЕСТ ЕООД е основана през 2008г. Още от създаването си има амбицията за трайно и забележимо присъствие на пазара на недвижима собственост в гр.Варна. От самото си учредяване агенцията има за цел да работи с най- широк кръг клиенти, като се стреми да покрива всички сегменти на пазара на недвижими имоти.

Екипът ни е обучен, амбициозен от развити професионалисти. С амбиция да предлага информация на клиентите, желаещи да купят имот, отговарящ на новите евроейски стандарти. Освен към българските клиенти, усилята на нашият екип са  насочени и към всички граждани от ЕС, желаещи да инвестират в България.  


Фирмата работи дълготрайно  с над  20 строителни фирми в гр.Варна и редица Банкови институции. Коректността и лоялността на  БАЛИНОВ ИНВЕСТ ЕООД към нейните партньори е запазен знак на работа и търсен резултат.


Нашите брокери са специализирани в обслужването на клиенти за всеки сегмент от пазара на недвижими имоти в България.


Услуги


БАЛИНОВ ИНВЕСТ ЕООД  предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане на недвижими имоти:


-Посредничество при покупка на недвижим имот.
-Посредничество при продажба на недвижим имот.
-Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот.
-Посредничество при наемане на недвижим имот.
-Пълно съдействие и организиране получаването на банкови кредити за закупуване на имоти.
-Правни консултации във връзка с водените сделки.
-Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за  удостоверяването на  сделки с недвижими имоти.
-Доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България.
Основният сайт на компанията www.balinovinvest.com предоставя подробна информация и богат снимков материал за всички наши проекти.


Нашите предимства:


-професионалното и отговорно отношение към работата.
-добре подбраният колектив от коректни, интелигентни и амбициозни хора.
-отличната техническа и информационна обезпеченост на дейността ни.
-гарантираната юридическа защита за нашите клиенти.
-доброто ни име.