"ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве"АД е застрахователно дружество, предлагаща доброволни застрахователни услуги на пазара. Дружеството има стабилни пазарни позиции с трайно увеличаващ се пазарен дял, нарастваща ефективност и богато портфолио.