Екипът в Пловдив има фокус върху разработването на следните продукти и услуги за UNIQA:

Технологии / програмни езици, които използваме:
JavaEE, Hibernate, JSP/Servlets, Spring, JSF, jQuery, JBoss Seam, GWT, MDA, Groovy, XML/XSL, Scala, Python, Hadoop, Cloudera, Hive, Impala, Kudu, Spark, Kafka, NiFi, elasticsearch, Solr JavaScript, ES6 – Node.js, ReactJS, AngularJS, etc.; HTML5, CSS3 (SASS/LESS), Talend, PEGA, etc