Виваком предоставя конвергирани решения през мобилна и фиксирана мрежа, както и наземна, медна и сателитна инфраструктура. Виваком поддържа единствения в България, съобразен с международните изисквания, център за управление на мрежата и най-големия център за съхранение и резервиране на данни в реал...