В компанията работят екип от млади специалисти с желание и хъс да участват активно в реализирането на уникални и красиви сгради. Всеки член на нашия екип има рядката възможност да остави своя отпечатък в процеса на изграждане на по-красива жизнена среда.
Фирмата предоставя възможности за различен тип обучения, семинари и повишаване на квалификацията, както и възможности за развитие.