Транскарт Файненшъл Сървисис АД (ТФС) е платежна институция с лиценз от Българската народна банка (Удостоверение № РД 22-1454/23.06.2010 г.), разширен с Решение на УС на БНБ № 76/07.03.2019 г. ТФС е издател на първата българска кредитна карта с марката trans.card, създадена през 2001 година. ТФС е един от лидерите в сектора на картовите разплащания в България.