Нуждаем се от отговорна, организирана и инициативна личност, с отлични умения за комуникация и желание за развитие в модерна и перспективна компания. Ние предлагаме: Безплатно обучение; Трудов договор; Интересна и динамична работа; Подходяща материална база и ресурси за ефективна работа; Много добр...