Програмите за кариерно развитие на служителите и студентите са ключови инициативи на Visteon. 

Всеки наш служител участва в процеса по оценка на представянето. На база на поставени годишни цели и представянето на индивидуалния човек, се съставя кариерен план. Служителят има поставени обучения, които трябва да премине на годишна база. Те подпомагат работата му по проектите, както и развиват уменията и познанията му като кадър, което ще му помогне да израстне в йерархията.

Възможностите за развитие пред инженерите се делят в две основни посоки:
- Експертиза
- Управление на хора

Компaнията ни се развива с годините във всички сфери. За нас винаги приоритетът и фокусът са били върху нашите служители – човешкият капитал. Развихме много силни социални програми, които да покажат на колегите ни желанието ни за дългосрочен ангажимент. Освен интересните проекти, колегите ни получават много материални и нематериални придобивки, които им помагат да водят добър живот и да открият баланс между работата и личния си живот. Всеки служител получава подаръци за рожденния си ден.

Имаме традиции в летните стажантски програми през последните няколко години. Успяхме да развием програмата през годините. През последната година увеличихме двойно своите стажанти, като успяхме да направим и част от програмите годишни. Така студентите могат да бъдат на пълна заетост през летните месеци, докато навлязат в работата. В последствие при започване на учебните занятия продължават стажантската си програма при нас на гъвкав работен ден и в учебно време. През последната година около 70% от стажантите ни останаха на постоянна работа във Visteon. Някои от тях са все още стажанти и планираме още нови назначения. Най-голямото предизвикателство за младите хора е, че участват в реални проекти. Имат своите малки задачи за устройство, което ще влезе в автомобила.

За тях основният и най-сигурен източник на информация са нашите старши и опитни колеги. Съществува много специфична информация около проектите, която не може да бъде открита никъде извън компанията. Ето защо най-опитните колеги в Visteon са на помощ и истината е, че всички те са много отзивчиви. Ние се учим един от друг и се подкрепяме взаимно – това е екипна работа.