Програмите за кариерно развитие на служителите и студентите са ключови инициативи на Visteon.  Всеки наш служител участва в процеса по оценка на представянето. На база на поставени годишни цели и представянето на индивидуалния човек, се съставя кариерен план. Служителят има поставени обучения, които...