“Сирма ИншурТех” АД е консултантска компания в ИТ сферата с дългогодишен опит и присъствие на европейския пазар. Създадена през 2002 година, компанията има множество успешно завършени проекти, основна част от които са свързани с финансите и застраховането. Предметът на дейност на фирмата е консултир...