"Стройколукс" ООД е дружество със строго определени инвестиционни цели:

Фирмата инвестира в закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради), както и в строителството и въвеждането в експлоатация на нови сгради на територията на Република България. Приоритетните целеви пазарни сегменти, към които компанията е ориентирана, са луксозни апартаментни комплекси (затворен тип), търговски и офис площи, центрове за отдих и релакс.

"Стройколукс" ООД е дружество, което не само генерира, но и управлява някои от осъществените свои идейни проекти.