"АТЛАНТ ЛТ" ООД е фирма за транспорт и логистика, разполага със складова база за съхранение и доставка но стоки.
  Фирмата има голям опит в организиранито на кампанийни услуги, като пакетиране, преопаковане, изграждане на сцени и др.
  Също така е специализирана в преместване на офиси и жилища, товаро-разтоварни услуги, монтаж-демонтаж на мебели и климатици, както и пренос на метални каси, пиана, машини и съоръжения.