Фондация Карин дом е неправителствена организация, която от 1996г. стартира работата си като Център за социална рехабилитация интеграция на деца със специални потребности. Мисията на Карин дом е да подпомага приобщаването и включването на децата със специални нужди и техните семейства, чрез професио...