Суиспорт България АД е част от Swissport International Ltd., която предоставя наземни услуги за около 230 милиона пътника и 4,1 милиона тона карго годишно от името на около 835 клиента – компании в авиационния сектор. Със своята работна сила от около 62 000 души персонал Swissport International Ltd....