Инфраджистикс е компания, оперираща в сферата на информационните технологии, като се фокусира главно върху създаване, разработка и поддръжка на компоненти, контроли и инструменти за потребителски интерфейс (UI/UX). Визията и една от водещите ценности на компанията е да предостави, както невероятно в...