На Българския пазар Инфраджистикс е известна като Component Vendor компания, но всъщност Инфраджистикс е глобална UX компания която предлага компоненти, business intelligence решения, UX услуги и продукти,  както за .NET платформата така и за Web, и други популярни платформи като iOS и Android. Офис...