На Българския пазар Инфраджистикс е известна като Component Vendor компания, но всъщност Инфраджистикс е глобална UX компания която предлага компоненти, business intelligence решения, UX услуги и продукти,  както за .NET платформата така и за Web, и други популярни платформи като iOS и Android.

Офисът ни в София има екипи, които работят по XAML/WinRT продукти, Web Tools, което включва ASP.NET, jQuery, jQuery Mobile и (WinJS for Windows 8). Работата е в т. нар. Agile екипи, за което а характерно, че екипите са собственик на процеса по разработване.

 Едно от нещата, които правят нашата фирма уникална за работа в много отношения е факта, че клиентите ни са разработчици – това налага използването на най-новите и иновативни платформи, преди още да бъдат достъпни на пазара в стабилна версия (например WinRT, HTML5, и др.); това също диктува и придържане към най-високите стандарти за качество и бързина на кода;  при нас няма lock-down на хората към стари, тромави и собствени платформи и езици. Също така за нас е нещо нормално служителите ни да работят по създаването на съвсем нови компилатори и най-различни крос-платформени решения – това е работа, която обикновенно граничи с академични разработки и е напълно изключена в много от фирмите на пазара.

Процеса за иновации при нас е ясно дефиниран и се нарича Hack week – по този начин даваме на хората достатачно време и възможност да работят върху собствени идеи няколко пъти в годината и след това да представят работещо демо. Част от идеите се избират за внедряване в продукти, които се продават, а автора има честта да работи по своята собствена идея в официално работно време. Голяма част от тези идеи стават източник на много патенти, а извън контекста на Hack week, хората са поощтрявани да следят постоянно най-новите тенденции и development практики – като съответно доказалите се получават все по-интересна и отговорна работа и растат във фирмата.

Организационната ни структура е гъвкава и по отношение на кариерно развитие в компанията -  това позволява на всеки един човек да насочва уменията си в технологична (Soft.  Engineer, Sr. Engineer, Principal, Architect, etc. ...VP), или мениджмънт посока (Manager, Director, VP). За тази цел екипът ни работи, както за развитието на техническите компетенции на хората, така и за техните т. нар. Soft skills (работа в екип, управление на време, презентационни умения). Постигаме това чрез множество обучения, възможност за прехвърляне от един екип в друг, а сщо така и с помощта на т.нар. Catalytic Coaching - процес, чиято основна идея е всеки човек с помощта на прекия си ръководител (Coach) сам да начертае пътя си за развитие като използва пълния си потенциал.