Viessmann Group е една от водещите международни компании, производители на отоплителни, индустриални и охладителни системи. В основаното през 1917 г. семейно предприятие работят над 13.000 служители, оборотът на групата Viessmann възлиза на 3,4 милиарда евро.Viessmann е компания с международна ориен...