„Информационно обслужване“ АД е безспорен лидер в областта на високите технологии в България. Дружеството е определено от българската държава като национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните сист...