„Информационно обслужване“ АД е безспорен лидер в областта на високите технологии в България. Дружеството е определено от българската държава като национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение.

„Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти с Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Агенцията по обществени поръчки, Национална агенция за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенция „Митници”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството , Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на здравеопазването и НЗОК, Изпълнителната агенция по лекарствата, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенция по вписванията, Главна инспекция по труда, Сметната палата, НСИ, общински администрации, съдилищата и др. Дружеството е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия.

Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

„Информационно обслужване“ АД е предпочитаният български партньор на водещи световни ИТ производители и доставчици като Cisco, IBM, Microsoft, Oracle, VMware, SAP, Fireeye, Netwrix, Dell Technologies, Palo Alto Networks и др.

Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.