Основен приоритет в инвестиционната програма на дружеството е повишаване на компетенциите и професионалното развитие на служителите, разширение на технологичния капацитет и информационната сигурност на технологичните центрове за данни на компанията. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. Чрез собствения си учебен център дружеството предоставя високотехнологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация за свои служители и външни партньори. В компанията работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора.

Какво предлагаме
Ние вярваме, че основният капитал на компанията са нашите висококвалифицирани експерти и всички заедно създаваме добавена стойност за обществото . Като част от екипа на „Информационно обслужване“ АД вие получавате: