“ФИЛПЛАСТ” ООД е българска компания , производител на пластмасови изделия и инструментална екипировка.