Към момента в "100 грама сладки" работят 150 служители, като около 90 от тях са заети в производството, логистиката и административния ни офис, а в сладкарниците като продавач - консултанти и управители на търговски обекти работят 60 души. Успешно работи  обекта ни на ул Шипка, стартира обновената н...