АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЧАСТ ОТ ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 

Повече от столетие хората от Archer Daniels Midland Company (ADM) произвеждат от всяка реколта различни продукти, които служат за изхранването на растящия ни свят. Днес ние сме един от най-големите в света селскостопански производители и доставчици на хранителни съставки, с над 33,000 работници и служители, обслужващи клиенти в повече от 140 държави. С повече от 460 търговски центъра за изкупуване на реколти, 300 производствени звена на различни суровини и съставки, 40 иновационни центъра и най-развитата транспортна мрежа за зърнени храни ние довеждаме реколтите до домовете на хората, като произвеждаме хранителни, фуражни и индустриални продукти.

Амилум България ЕАД е единственото в България предприятие за преработка на царевица и производство на нишестета и глюкозо-фруктозни сиропи.