В Stanga1 вярваме в екипната работа, добрия дух, взаимното доверие, коректно отношение. Ценим креативността и поддържането на мотивация у служителите.