Издателска група "Български законник" и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам градят традиции в разработването на софтуер за счетоводители и в издаването на професионално ориентирана литература.

Всеки, опрял се на нашия дългогодишен опит в областта на данъците, счетоводството, осигуряването и трудовото законодателство, се радва на спокойствие при отношенията с държавната администрация.