Нестле създава вътрешна среда подходяща за развитие на потенциала на хората, които са толерантни едни към други, отворени за нови идеи, отдадени на дългосрочни постижения и с установени етични приниципи. Търсим комбинация от ключови компетенции като ориентираност към резултатите, инициативност, акти...