GE Pharmaceuticals  развива социално отговорна политика към персонала като оценява приноса на всеки служител и предоставя възможности за развитие. Компанията цени опита и уменията на хората си и насърчва приемствеността и екипната работа между тях. Да дава път на млади хора от региона за обучение и ...